NOAA:n Kp-ennuste aikavälille 21. lokakuuta - 16. marraskuuta
< 4 3 2 5 5 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ma
21
Ti
22
Ke
23
To
24
Pe
25
La
26
Su
27
Ma
28
Ti
29
Ke
30
To
31
Pe
01
La
02
Su
03
Ma
04
Ti
05
Ke
06
To
07
Pe
08
La
09
Su
10
Ma
11
Ti
12
Ke
13
To
14
Pe
15
La
16
Tämä ennuste on julkaistu 21. lokakuuta 2019.

Kuun vaiheet

21.10.-19viimeinen neljännes
28.10.-19uusikuu
4.11.-19ensimmäinen neljännes
12.11.-19täysikuu
NOAA:n Ak-ennuste aikavälille 21. lokakuuta - 16. marraskuuta
12 8 5 20 25 15 15 12 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Ma
21
Ti
22
Ke
23
To
24
Pe
25
La
26
Su
27
Ma
28
Ti
29
Ke
30
To
31
Pe
01
La
02
Su
03
Ma
04
Ti
05
Ke
06
To
07
Pe
08
La
09
Su
10
Ma
11
Ti
12
Ke
13
To
14
Pe
15
La
16
Tämä ennuste on julkaistu 21. lokakuuta 2019.

Ennustetaulukon tulkinta

Tämä ennuste on NOAA:n viikoittain julkaisema ennuste hieman erilaisessa muodossa esitettynä. Alkuperäinen ennuste löytyy tästä osoitteesta. Ennuste perustuu siihen, että auringon pinnalla olevat koronan aukot pysyvät auki tilastojen mukaan keskimäärin noin viiden auringon kierroksen ajan (yksi kierros kestää n. 27 vuorokautta). Tuona aikana aukot voivat tietysti pienentyä, suurentua tai jopa kadota kokonaan, mutta toisaalta myös uusia aukkoja voi ilmaantua. Ennusteessa ovat siis mukana vain jo aiemmilla kierroksilla olemassa olleet koronan aukot, ja ennustettu Kp-arvo perustuu edellisellä kierroksella mitattuihin aurinkotuulen arvoihin. Ennuste ei pysty huomioimaan myöskään mahdollisia tulevia koronan massapurkauksia.

Kp-luku voi saada arvon väliltä 0-9, joista 0 kuvaa pientä tai olematonta geomagneettista häiriötä ja 9 geomagneettista "hirmumyrskyä". Ak-luvun arvo sen sijaan vaihtelee välillä 0-400. Se lasketaan muuntamalla päivittäiset 8 eri Kp-lukua alla olevan taulukon mukaisiksi ak-luvuiksi, ja laskemalla niiden summasta keskiarvo. Ak-luvun ja Kp-luvun olennaisin ero tässä ennusteessa on se, että siinä missä Kp-luku kuvaa suurinta päivälle ennustettua Kp-arvoa tarkoittaa Ak-luku koko vuorokauden keskimääräistä ennustettua aktiivisuuden tasoa.

Kp0123456789
Ak03715274880140240400

Taulukossa näkyvät värilliset palkit kuvaavat palkin alapuolella mainitulle päivälle ennustettua suurinta Kp-arvoa (ylempi taulukko) sekä Ak-arvoa (alempi taulukko). Palkin yläosassa oleva luku tarkoittaa kyseiselle päivälle ennustettua arvoa. Mitä korkeampi palkki, sitä suurempi ennustettu Kp- ja Ak-luku on ja sitä myöten myös suurempi todennäköisyys revontulien ilmaantumiselle. Revontulia voi kuitenkin näkyä myös heikomman ennusteen aikoina, koska nämä luvut ovat ns. planetaarisia, eli tietyllä tavalla keskiarvoistettuja koko maapallon kattavia lukuja. Paikalliset arvot vaihtelevat hetkellisesti hyvinkin paljon.

Kp-ennusteen palkkien alapuolelle tulee kuluneiden päivien kohdalle näkyville kunkin päivän aikana mitatut suurimmat Kp-arvot, jotka toimivat samalla myös linkkeinä tarkempiin kyseisen päivän aurinkotuulen mittaustuloksiin. Luvut on pyöristetty lähimpään tasalukuun, ja tarkka arvo näkyy viemällä hiiri luvun päälle. Vanhoja ennusteita sekä niitä vastaavia mittaustuloksia voi selata Kp-ennusteen vasemmassa reunassa olevan linkin kautta.