x
-0 nT (Bt: 7 nT)
x
530 km/s
x
8 p/cm^3
x
0.19 mV/m
x
58 kV
x Uusimmat arviot Kp-luvusta:
Kiiruna:
...
SWPC-Kp:
...
Wing-Kp:
...
x
klo 05:52       Bz: -0 nT / Bt: 7 nT
?
x
Nopeus: 530 km/s (ka: 537 km/s). Saapuu 47 minuutissa
?
x
Tiheys: 8 p/cm^3
?
x
VxBz: 0.19 mV/m | Dynaaminen paine: 4 nPa
?
x
Boylen indeksi 58 kV
?
x
uusin mittaus 05:57
?
x
By: -6 nT
?
x
Wing-Kp: 2.33
?
x
x
?
x magnetometrikartta
?
x NOAA:n Kp-ennuste seuraavat 24 tuntia:
3 4 3 2 1 2 3 3
05 08 11 14 17 20 23 02

Bz ja Bt ovat interplanetaarisen magneettikentän (IMF) ominaisuuksiin liittyviä suureita. Revontulien näkymisen kannalta toivottavaa on mahdollisimman suuri Bt:n ja mahdollisimman pieni (negatiivinen) Bz:n arvo. Bz on kuvattu paksummalla yhtenäisellä viivalla, ja Bt ohuella katkoviivalla. Bt on aina vihreä, mutta Bz:n väri vaihtuu sen arvon mukaan vihreästä keltaisen ja oranssin kautta punaiseen, joista punainen on paras revontulien näkemiseksi. Tämä tieto tulee NOAA:n SWPC-osaston DSCOVR-satelliitin julkisesta datasta. sulje

Nopeus tarkoittaa aurinkotuulen nopeutta mittauspisteessä 1,5 miljoonan kilometrin päässä maapallolta auringon suuntaan. Mitä suurempi nopeus, sitä parempi todennäköisyys revontulien näkymisen kannalta. "Tavallinen" nopeus on yleensä luokkaa 300 km/s, mutta esimerkiksi koronan aukoista voi tuulla vaikkapa 800 km/s, joskus jopa nopeamminkin. Viivan väri vaihtuu nopeuden arvon mukaan vihreästä keltaisen ja oranssin kautta punaiseen, joista punainen on paras revontulien näkemiseksi. Tämä tieto tulee NOAA:n SWPC-osaston DSCOVR-satelliitin julkisesta datasta. sulje

Tiheys tarkoittaa aurinkotuulen sisältämien protonien määrää kuutiosenttimetrissä. Suurempi luku on parempi revontulien näkymisen kannalta. Viivan väri vaihtuu tiheyden arvon mukaan vihreästä keltaisen ja oranssin kautta punaiseen, joista punainen on paras revontulien näkemiseksi. Tämä tieto tulee NOAA:n SWPC-osaston DSCOVR-satelliitin julkisesta datasta. sulje

VxBz sekä dynaaminen paine lasketaan Bz-, nopeus- sekä tiheystietojen pohjalta, ja näissäkin suuret arvot tarkoittavat suurempaa todennäköisyyttä näkyvien revontulien muodostumiselle. VxBz on riippuvainen nopeudesta sekä negatiivisen Bz:n itseisarvosta (positiivisilla Bz:n arvoilla tämä on aina nolla), ja dynaaminen paine on riippuvainen tiheydestä sekä nopeudesta. Kuvaajassa VxBz on paksumpi yhtenäinen viiva, ja dynaaminen paine on ohuempi katkoviiva. sulje

Kuvaaja esittää Muoniossa sekä Oulujärven luona sijaitsevien Ilmatieteenlaitoksen magnetometrien X-komponenttien mittausdataa. Revontulia näkyy kirkkaana yleensä silloin, kun kuvan viivat laskevat jyrkästi alas. Kuvaajaa katsoessa kannattaa huomioida myös sen y-akseleiden asteikot, jotka eivät yleensä ole samoja, koska pohjoisessa pudotukset ovat suurempia ja toisaalta etelässä maan magneettikenttä on voimakkaampi. Voimakkaiden pudotusten aikana asteikkojen skaalat ovat tyypillisesti ainakin 700 nT (nanoteslaa), mutta voivat hiljaisempina hetkinä olla esim. 100 nT. Esimerkiksi Sodankylän observatorion määritellyt X-komponentin muutosten suuruudet verrattuna saman paikan K-arvoihin (mikä on tavallaan "paikallinen Kp-luku") ovat:

SodankyläNurmijärviK-arvo
0 - 14 0 - 7.4 0
15 - 29 7.5 - 14 1
30 - 59 15 - 29 2
60 - 119 30 - 59 3
120 - 209 60 - 104 4
210 - 359 105 - 179 5
360 - 599 180 - 299 6
600 - 989 300 - 494 7
990 - 1499 495 - 749 8
> 1500 > 750 9

Vanhoja lukemia voit tutkia esim. Intermagnet-sivustolla. Yksi hyvä sivusto reaaliaikaisten sekä myös vanhojen lukemien seuraamiseen on IMAGE-sivusto. sulje

Revontuliovaali näyttää NOAA:n arvion revontulialueen laajuudesta puolen tunnin päästä kuluvasta hetkestä. Mitä kirkkaampi ja laajempi ovaali on, sitä suuremmat mahdollisuudet revontulien esiintymiselle on. Suurempien revontulinäytösten aikana ovaalissa on vihreän värin lisäksi keltaista, oranssia ja punaista. Punainen on näistä toivottavin revontulien seuraajille.

Ovaaliin perustuva ennuste ei ole kovin luotettava, koska sen laskentamalli käyttää aurinkotuulelle kiinteää 800 km/s nopeutta, vaikka todellisuudessa nopeus on usein jotain muuta. Revontulet voivat näkyä satoja kilometrejä ovaalin kirkkaimman kohdan eteläpuolellakin. Uusi kuva julkaistaan n. 5 minuutin välein, ja kuva päivittyy näytöllesi automaattisesti. sulje

Tässä näytetään NOAA:n SWPC-sivustolla viimeisen vuorokauden aikana julkaistut revontuliaiheiset hälytykset ja ennakkovaroitukset. Ensimmäisellä rivillä oleva aika on muutettu valmiiksi Suomen aikavyöhykkeelle. sulje

Boylen indeksi (Φ = 10-4 * ν2 + 11.7 * B * sin3(θ/2) kV) on yksi revontulien ennustamiseen käytetty mittari. Sen kokemusperäisesti johdettu kaava on yleensä tarkimmillaan silloin, kun aurinkotuulen arvot ovat olleet vakaita muutaman tunnin ajan, ja indeksin arvo on alle 160 kV. Suuremmilla arvoilla tarkkuus on tutkimusten perusteella heikompi. Kun indeksin arvo on alle 20 kV, on magneettikenttä tyypillisesti liian rauhallinen revontulien näkymiseksi normaalin revontulialueen ulkopuolella, kun taas voimakkaiden magneettisten myrskyjen aikana sen arvo voi olla yli 400 kV.

Kp 5-tason saavuttamisen todennäköisyys on yli 95% silloin, kun Boylen indeksin arvo on ollut kolmen tunnin ajan keskimäärin yli 100 kV. Oheisesta taulukosta näkyy nopeuden, Bz:n ja Bt:n vaikutus muutamilla eri arvoilla Boylen indeksin arvoon.

Nopeus km/s
Bz / Bt 300350400450500550600650700750
0 / 530333741465157637077
-2 / 543475055596570778391
-4 / 5596266707580869299106
0 / 1050545762667277849098
-2 / 106367707579859097103111
-4 / 10788185899499105111118125
-6 / 109396100104109114120126133140
-8 / 10109112116120125130136142149156
-10 / 10126129133137142147153159166173
sulje

Kartalla näkyy Suomessa olevien magnetometrien sijainnit sekä niiden mittaama magneettikentän häiriöisyys. Paikallisen magneettikentän ollessa rauhallinen magnetometrin kohdalla näkyy pelkkä pieni piste. Kun häiriöisyys saavuttaa sellaisen tason, jolla revontulien esiintyminen on todennäköistä, näytetään pisteen ympärillä laajenevia ympyröitä. Vihreä tarkoittaa kohonnutta todennäköisyyttä, oranssi selvästi kohonnutta ja punainen todella korkeaa todennäköisyyttä. Tiedot tulevat Ilmatieteen laitokselta sekä Oulun Yliopiston Sodankylän observatoriosta ja ne päivittyvät automaattisesti parin minuutin välein.

Käytetyt "hälytysrajat" ovat alempia kuin Ilmatieteenlaitoksella, koska käytännön kokemusten perusteella revontulia näkyy tyypillisesti selkeästi alemmillakin arvoilla. Kartalla näkyvä hälytys ei kuitenkaan aina tarkoita revontulien olevan näkyvillä.

Todennäköisyys revontulille:

normaali
kohonnut
hyvä
korkea
hyvin korkea
älyttömän korkea
dataa ei saatu
-
data virheellistä
-
sulje

Kuvaajassa näkyy ohuella pisteviivalla mitattu By:n arvo, ja paksummalla yhtenäisellä viivalla korostettuna ne hetket, jolloin Bz on positiivinen ja By:n itseisarvo on suurempi kuin Bz. Myös silloin tapahtuu magneettista rekonnektiota, ja revontulien muodostuminen on mahdollista, vaikkakin tyypillisesti heikompana kuin Bz:n ollessa negatiivinen. sulje

Wing Kp päivittyy 15 minuutin välein. Se sisältää uusimman mittaustuloksen sekä ennusteet yhden sekä neljän tunnin päähän. Kuvaajassa palkit tarkoittavat mitattua arvoa, paksumpi pisteviiva yhden tunnin ennustetta ja ohuempi katkoviiva neljän tunnin ennustetta. sulje

x

Uusimmat revontulitiedotteet

?
datataulukko